Najbliższy nabór w poddziałaniu 2.3.1 POIR

Informujemy, iż zbliża się termin ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP wyznaczony na 3 października 2016 r., nabór projektów rozpocznie się 4 listopada 2016 r. i będzie trwał do 31 marca 2017 r. (poprzednio od 30 września 2016 r. do 27 lutego 2017 r.).