Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie MŚP przez dotacje bezpośrednie

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Termin składania wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków Read more about Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie MŚP przez dotacje bezpośrednie[…]

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie realizacji projektów B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Termin składania Read more about Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie realizacji projektów B+R[…]

W 2017 r. ulga podatkowa na badania i rozwój będzie bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 4 listopada br. nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, ulga B+R ma się̨ stać bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw. Obecnie przedsiębiorstwa mają możliwość obniżenia swojej podstawy opodatkowania o następujące wydatki kwalifikowane: Zwiększenie limitów możliwych wydatków kwalifikowanych nie jest jedyną zmianą w przyjętej nowelizacji ustawy. Dodatkowo ustawodawca Read more about W 2017 r. ulga podatkowa na badania i rozwój będzie bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw[…]

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych

Informujemy, że od 4 listopada 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez  Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Akredytowany Ośrodek Innowacji. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Usługa musi być świadczona przez akredytowane Read more about Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych[…]