Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie realizacji projektów B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane mogą być do 28 lutego 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu.

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa.

Finanse

Maksymalny  procentowy poziom dofinansowania projektu jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa:

  • dla mikro- i małych przedsiębiorstw może wynosić 45-70% (60-80% po uwzględnieniu premii)
  • dla średnich przedsiębiorstw może wynosić 35-60% (50-75% po uwzględnieniu premii)
  • dla dużych przedsiębiorstw może wynosić 25-50% (40-65% po uwzględnieniu premii)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 75 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 149 000 000 zł.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wniosków oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.