Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych i środków trwałych !!!

Informujemy, że 10 sierpnia 2017 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.1„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnychświadczonych przez  Akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Dofinansowaniu w ramach projektu będą podlegać koszty dotyczące zakupu: usług proinnowacyjnych: usług doradczych w zakresie innowacji, usług wsparcia innowacji (udostępnianie Read more about Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych i środków trwałych !!![…]