70 % dofinansowania na usługi doradcze i inwestycje

Informujemy, że 10 kwietnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.1„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” rozpoczęła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez  Akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Dofinansowaniu w ramach projektu będą podlegać koszty dotyczące zakupu: usług proinnowacyjnych: usług doradczych w zakresie innowacji, Read more about 70 % dofinansowania na usługi doradcze i inwestycje[…]