5 kwietnia 2018

DOFINANSOWANIE

Usługi proinnowacyjne są dofinansowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” POIR.

Do 70 % dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70%kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie.

Dofinansowanie:

  • Usługi proinnowacyjnej do 350 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 350 tys. zł.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 35 tys. zł.

  • Kosztówinwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Wydatki kwalifikowane

  • Usługa proinnowacyjna od 50 000  zł do 500 000  zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 tys. zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł.

  • Koszty inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej od 100 000 zł do 1 000 000 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 000 000 tys. zł.

Okres realizacji

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Projekt musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31.12.2023 r.

Koszty kwalifikowane

Kosztem kwalifikowanym w ramach projektu są koszty zakupuusług proinnowacyjnychniezbędnych do wdrożenia innowacji, świadczonych przez akredytowane Ośrodki Innowacji oraz koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.