5 kwietnia 2018

KONTAKT

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1
ul. Wojska Polskiego 9/D2-213, 39-300 Mielec
e-mail: proinnowacje@marr.com.pl

Ewa Górska
e-mail: ewa_gorska@marr.com.pl
tel. 17 788 18 56, kom. 797 600 319

Cezary Mokrzysz
e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl
tel. 17 773 82 53, kom. 797 600 307

Alina Stryjnik
e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl
tel. 17 773 82054, kom. 797 600 308