5 kwietnia 2018

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Usługi doradcze i wdrożeniowe w obszarze produkcyjnym

  • Doradztwo w zakresie możliwości rozbudowy zrobotyzowanego stanowiska na bazie robota przemysłowego ze źródłem plazmowym i spawalniczym do napawania i spawania części armatury.
  • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej linii zbierającej i agregatów szyjąco-falujących do oprawy broszurowej.
  • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania do symulacji procesu odlewania metali.
  • Ekspertyza dla producenta stolarki okiennej w zakresie oceny procesów technologicznych mających miejsce w przedsiębiorstwie pod kątem wzrostu ich efektywności.
  • Doradztwo w zakresie możliwość automatyzacji procesu wiercenia otworów w kształtownikach różnego typu.
  • Analiza dostępnych technologii umożliwiających precyzyjne przecinanie półfabrykatów zahartowanych do twardości 54 HRC służących do produkcji noży do pras krawędziowych.

Usługi doradcze i wdrożeniowe w obszarze IT

  • Doradztwo w zakresie tworzenia projektów przestrzeni serwerowej umożliwiającej tworzenie środowisk lustrzanych będących w stanie przejąć odpowiedzialność macierzystej infrastruktury.
  • Wdrażanie sklepów internetowych w oparciu o platformy typu Open Source np. platformy Magento,
  • Wdrożenie dedykowanego oprogramowania w oparciu o model SaaS
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie oprogramowania klasy ERP

Usługi doradcze w obszarze Wartości Niematerialnych i Prawnych

Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną pod kątem uzyskania praw wyłącznych, w tym praw własności przemysłowej.