Nowatorskie projekty firmy The Engine

By rozwiązać niektóre problemy o zasięgu globalnym, nie wystarczą działania autonomiczne lub nawet decyzje rządowe. Należy podjąć przełomowe zadania w dziedzinie nauki i techniki, głównie w sektorze energetycznym i transporcie. Pozyskany kapitał venture został skierowany na mało znaczące inwestycje, których celem jest zasadniczo rozwiązywanie bieżących problemów. Jednak niektóre firmy podjęły wyzwania w sferze „trudnych technologii”, gdzie rozwiązuje się problemy związane z informatyką kwantową, energetyką i nanotechnologią. Przykładem takiej firmy może być The Engine z Massachusetts.

Innowacja w dziedzinie żywności

W laboratoriach firmy bada się półfabrykaty reaktorów termojądrowych, które w przyszłości mogą stać się niewyczerpanym źródłem energii i wytwarzać tylko znikomą ilość odpadów promieniotwórczych. Naukowcy z The Engine myślą o zastosowaniu swoich rozwiązań w skali globalnej, gdzie mogłyby one w znacznym stopniu pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Firmie udało się pozyskać długoterminowe fundusze na realizację swoich celów, gdyż tylko to może zapewnić pożądane rezultaty w przyszłości. Firma zajmuje się również wspieraniem nowatorskich i innowacyjnych przedsięwzięć. Obecnie otoczyła swoją opieką i dała wsparcie finansowe 20 nowo założonym firmom.

One thought on “Nowatorskie projekty firmy The Engine

Dodaj komentarz

Back To Top